SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Ansvarsfraskrivelse og ophavsret

Ansvarsfraskrivelse

Den Europæiske centralbank (ECB) ønsker med dette websted at forbedre offentligheden adgang til information om ECB's aktiviteter og Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) aktiviteter samt tilsynsopgaver og ansvar. Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. ECB fraskriver sig imidlertid ethvert ansvar og erstatningsansvar for så vidt angår materialet på dette websted.

Materialet:

  • er af generel karakter og er ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed
  • indeholder visse steder links til eksterne websteder, som ECB ikke har kontrol med, og for hvis indhold ECB ikke påtager sig noget ansvar
  • udgør ikke nogen form for professionel eller juridisk rådgivning.

Selv om den korte eurorente (€STR), euroreferencekurserne og anden kursinformation, der offentliggøres på dette websted, er baseret på kilder, som ECB anser for troværdige, fraskriver ECB sig enhver form for ansvar eller erstatningsansvar for eventuelle tab, skader, udgifter eller fordringer som følge af beslutninger truffet eller handlinger foretaget i tillid til offentliggørelsen heraf. Især fraskriver ECB sig enhver form for ansvar eller erstatningsansvar for eventuelle økonomiske, indirekte eller afledte tab eller skader af nogen art, herunder tab af forretning og tab af fortjeneste, der direkte eller indirekte måtte opstå som følge af eller i forbindelse med, at ECB offentliggør disse renter/kurser eller anden kursinformation, herunder hyppigheden, hvormed de offentliggøres, eller anvendelsen af disse renter/kurser og anden kursinformation.

Bemærk venligst, at det ikke kan garanteres, at dokumenter eller andre oplysninger, som findes på dette websted, er nøjagtige gengivelser af officielt vedtagne tekster. Kun ECB's retlige instrumenter, som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, ECB's øvrige dokumenter og/eller data, som offentliggjort af ECB, anses for autentiske.

Det tilstræbes så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. ECB kan dog ikke garantere for nedbrud af webstedet, eller at ECB's tjenester ikke vil blive påvirket af sådanne problemer. ECB påtager sig intet ansvar for ulemper som følge af brugen af dette websted eller af eksterne websteder, der er linket til.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse ECB's ansvar på en måde, der strider mod eventuelle krav ifølge gældende national ret, eller at udelukke ECB's ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge gældende national ret. Denne ansvarsfraskrivelse berører ikke ansvarsfraskrivelsen for den korte eurorente (€STR).

Du accepterer ovenstående vilkår, når du besøger ECB's websted.

Ophavsret

Ophavsretten © til alt indhold på dette websted tilkommer Den Europæiske Centralbank, Frankfurt am Main, Tyskland.

Med forbehold for nedenstående undtagelse kan brugere af dette websted frit anvende oplysninger, der er direkte tilgængelige på webstedet, på følgende betingelser:

  1. Enhver videregivelse eller gengivelse af oplysninger skal være nøjagtig, og ECB skal anføres som kilde.
  2. Når oplysninger bruges i værker, der sælges (uanset medie), skal den fysiske eller juridiske person, som offentliggør oplysningerne, orientere køber om, både før et evt. abonnement eller gebyr betales, og hver gang der ønskes adgang til oplysninger, der er taget fra dette websted, at oplysningerne er gratis tilgængelige på dette websted.
  3. Hvis oplysninger bearbejdes (fx ved at sæsonkorrigere statistiske data eller udregne vækstrater), skal det udtrykkeligt fremgå.
  4. Når der linkes til dette websted fra kommercielle hjemmesider eller i reklamemæssigt øjemed, skal dette websted vises i hele browservinduet (dvs. det må ikke fremstå som en del af et andet websted).

Selv om ovenstående betingelser overholdes, er enhver hel eller delvis gengivelse, udgivelse eller ethvert genoptryk af værker, der er påført forfatternes navne (fx ECB Working Papers og ECB Occasional Papers), i form af en ny udgivelse (trykt eller elektronisk) kun tilladt efter forudgående skriftligt samtykke fra ECB eller forfatterne.

Brug af navn og logoer

ECB har kendskab til, at bankens navn og logoer i stigende grad misbruges af tredjemand i forbindelse med falske finansielle transaktioner og andre svigagtige aktiviteter. I visse tilfælde er ECB sågar anført som det pengeinstitut, hvorigennem betalinger eller transaktioner vil blive gennemført.

ECB vil i den forbindelse gerne understrege, at ECB ikke leverer bankydelser til enkeltpersoner eller erhvervsvirksomheder, og i særdeleshed at ECB hverken opkræver gebyrer for grænseoverskridende overførsler eller modtager indskud fra sådanne parter eller udsteder attestation for frigivelse af fondsmidler. ECB anbefaler derfor, at man hverken tager kontakt til ophavsmændene til sådanne forehavender eller sender penge eller giver sine konto- eller kreditkortoplysninger til personer, der hævder at repræsentere ECB eller at have ECB som bankforbindelse.

ECB ønsker ligeledes at understrege, at ECB ikke kan drages til ansvar, hvis bankens navn, logoer eller adresse misbruges i sammenhænge, der har til formål at føre offentligheden bag lyset. Hvis du ser eller modtager dokumenter af tvivlsom oprindelse, der henviser til eller angiveligt kommer fra ECB, bedes du øjeblikkeligt kontakte det lokale politi eller søge råd hos de relevante nationale myndigheder.

Flere oplysninger om misbrug af ECB's navn og logo

Alle sider i dette afsnit