Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Dikjarazzjoni ta' ċaħda u Drittijiet tal-awtur

Ċaħda ta’ responsabbiltà

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) iżomm din il-websajt biex itejjeb l-aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni dwar il-kompiti superviżorji u r-responsabbiltajiet tiegħu. L-għan tagħna huwa li nżommu din l-informazzjoni aġġornata u preċiża. Madankollu, il-BĊE ma jaċċetta ebda responsabbiltà għad-danni għal dak li għandu x’jaqsam mal-materjal li jinsab f’din il-websajt.

Dan il-materjal:

  • jikkonsisti f’informazzjoni ta’ natura ġenerali u mhux maħsub biex jindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ individwi jew entitajiet partikolari;
  • huwa kultant illinkjat ma’ siti elettroniċi esterni li fuqhom il-BĊE m’għandu ebda kontroll u li għalihom il-BĊE ma jassumi ebda responsabbiltà;
  • ma jikkostitwixxix parir professjonali jew legali.

Filwaqt li r-rata tal-euro għal żmien qasir (€STR), ir-rati ta’ referenza tal-kambju tal-euro u informazzjoni oħra fuq prezzijiet ippubblikati f’din il-websajt huma bbażati fuq sorsi li l-BĊE jqis li huma affidabbli, il-BĊE ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà għal kwalunkwe telf, dannu, spiża jew pretenzjoni li wieħed jista’ jġarrab minħabba kwalunkwe deċiżjoni, azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni min-naħa ta’ kwalunkwe parti abbażi ta’ pubblikazzjonijiet simili fuq ir-rati u l-informazzjoni msemmija hawn fuq. B’mod partikolari, il-BĊE ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà għal kwalunkwe telf ekonomiku jew kwalunkwe telf indirett jew konsegwenzjali, jew ħsara, inkluż, bla limiti, telf ta’ negozju u telf ta’ qligħ, bħala konsegwenza diretta jew indiretta ta’, jew b’konnessjoni mal-pubblikazzjoni tar-rati jew informazzjoni oħra fuq prezzijiet mill-BĊE, inkluża l-frekwenza ta’ pubblikazzjoni simili jew l-użu tar-rati u informazzjoni oħra fuq prezzijiet minn kwalunkwe persuna.

Jekk jogħġbok innota li dokumenti jew informazzjoni oħra disponibbli f’din il-websajt mhumiex garantiti li jirriproduċu b’mod eżatt it-testi adottati uffiċjalment. L-istrumenti legali tal-BĊE biss kif pubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u verżjonijiet stampati pubblikati ta’ dokumenti u/jew data oħra tal-BĊE, jitqiesu bħala awtentiċi.

Huwa l-għan tagħna li nnaqqsu t-tfixkil li jinqala’ minħabba żbalji tekniċi. Madankollu, il-BĊE ma jistax jiggarantixxi li s-servizz tiegħu mhuwiex se jkun interrott jew b’xi mod ieħor milqut minn problemi bħal dawn. Il-BĊE ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe problema li sseħħ minħabba l-użu ta’ din il-websajt jew ta’ kwalunkwe sit elettroniku estern illinkjat magħha.

Din iċ-ċaħda ta’ responsabbiltà mhijiex intiża biex tillimita r-responsabbiltà tal-BĊE bi ksur ta’ kwalunkwe rekwiżit stabbilit fil-liġi nazzjonali applikabbli u lanqas ma hija maħsuba biex teskludi r-responsabbiltà tiegħu għal kwistjonijiet li ma jistgħux jiġu esklużi skont din il-liġi. Din iċ-ċaħda hija mingħajr preġudizzju għaċ-ċaħda dwar ir-rata tal-euro għal żmien qasir (€STR).

Jekk tidħol fi kwalunkwe parti ta‘ din il-websajt, inti titqies li tkun aċċettajt dak li hemm miktub iżjed ’il fuq.

Drittijiet tal-awtur

Id-drittijiet tal-awtur © għall-kontenut kollu ta’ din il-websajt huma miżmumin  mill-Bank Ċentrali Ewropew, Frankfurt am Main, il-Ġermanja.

Bla ħsara għall-eċċezzjoni msemmija hawn taħt, l-utenti jistgħu jużaw, bla ħlas, l-informazzjoni li jieħdu direttament mill-websajt tal-BĊE, bil-patt li josservaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

  1. Fejn l-informazzjoni tinxtered u tiġi riprodotta, din għandha tidher b’mod preċiż u l-BĊE għandu jissemma bħala s-sors.
  2. Fejn l-informazzjoni tiġi inkorporata f’dokumenti li jkunu għall-bejgħ (ikun xi jkun il-mezz), il-persuna fiżika jew ġuridika li tkun qiegħda tippubblika l-informazzjoni għandha tavża lix-xerrejja, kemm qabel kwalunkwe abbonament jew ħlas kif ukoll kull darba li jużaw l-aċċess għall-informazzjoni meħuda minn din il-websajt, li l-informazzjoni tista’ tinkiseb mingħajr ħlas permezz ta’ din il-websajt stess.
  3. Jekk l-utent jittrasforma l-informazzjoni (bħal, b’aġġustamenti staġonali ta’ data statistika jew bil-kalkolu ta’ rati ta’ tkabbir), dan għandu jiġi ddikjarat espliċitament.
  4. Meta wieħed jillinkja ma’ din il-websajt tal-BĊE minn siti elettroniċi tan-negozju jew għall-finijiet ta’ reklamar, din il-websajt għandha titla’ fit-tieqa sħiħa tal-brawżer (jiġifieri, m’għandhiex tidher inkwadrata fil-qafas ta’ sit elettroniku ieħor).

Bħala eċċezzjoni għal dak li jidher hawn fuq, kull riproduzzjoni, pubblikazzjoni jew stampar mill-ġdid, sħiħ jew parzjali, ta’ dokumenti li jġibu l-isem tal-awturi tagħhom, bħal Dokumenti ta’ Ħidma tal-BĊE u Dokumenti Okkażjonali tal-BĊE, fis-sura ta’ pubblikazzjoni differenti (kemm jekk stampata kif ukoll jekk prodotta elettronikament) hija permessa biss bl-awtorizzazzjoni espliċita bil-miktub, u mogħtija minn qabel, tal-BĊE jew tal-awturi.

Użu tal-isem u tal-logos

Il-BĊE jaf li ismu u l-logos tiegħu kulma jmorru qegħdin jintużaw b’mod ħażin minn diversi terzi persuni fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet finanzjarji foloz u attivitajiet qarrieqa oħra. F’xi każijiet, il-BĊE jissemma saħansitra bħala l-bank li permezz tiegħu jkunu se jsiru l-pagamenti jew it-tranżazzjonijiet.

F’dan ir-rigward, il-BĊE jixtieq jiċċara li ma jipprovdix servizzi bankarji kummerċjali lil individwi jew lil entitajiet korporattivi u li, b’mod partikolari, la jiġbor ħlasijiet għal trasferimenti transfruntieri, la jaċċetta depożiti mingħand dawn il-partijiet u lanqas ma joħroġ ċertifikati għall-ħruġ ta’ fondi. Għaldaqstant, il-BĊE javża lill-pubbliku biex ma jistabbilixxi ebda kuntatt ma’ min joħloq proġetti bħal dawn u biex ma jibgħatx flus jew ma jikxifx dettalji tal-bank jew tal-kards tal-kreditu lil kull min jgħid li qiegħed jirrappreżenta lill-BĊE jew li għandu xi relazzjoni bankarja mal-BĊE.

Il-BĊE jixtieq jiċċara wkoll li ma jistax jinżamm responsabbli jekk l-isem, il-logos jew l-indirizz tiegħu jintużaw b’mod ħażin fi skemi maħsubin biex iqarrqu bil-pubbliku. Jekk xi membru tal-pubbliku jara jew jirċievi xi dokumentazzjoni dubjuża li tirreferi għal, jew li tallega li tkun ġejja mill-BĊE, dan għandu minnufih jagħmel rapport lill-awtorità lokali għall-infurzar tal-liġi jew jieħu parir mingħand l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti.

Aktar tagħrif dwar l-użu ħażin tal-isem u l-logo tal-BĊE

Il-paġni kollha f’din it-taqsima