Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Felelősségkizáró nyilatkozat és szerzői jogvédelmi nyilatkozat

Felelősségkizáró nyilatkozat

Az Európai Központi Bank (EKB) honlapjának célja, hogy megkönnyítse a betekintést a nyilvánosság számára az EKB és a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) tevékenységébe, a felügyeleti feladatokba és hatáskörökbe. Célunk, hogy információink aktuálisak és pontosak legyenek. Mindemellett az EKB semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a honlapon közzétett anyagokért.

Ezek az információk:

  • általános jellegűek, és nem vonatkoznak egyetlen természetes vagy jogi személy konkrét helyzetére sem;
  • időnként olyan külső honlapok felé irányíthatnak tovább, amelyek felett a bank nem rendelkezik ellenőrzési joggal, és amelyeket illetően semmiféle felelősséget nem vállal;
  • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak.

Jóllehet a honlapon közzétett rövid lejáratú eurokamatláb (€STR), a referencia euro-árfolyamok, illetve egyéb árinformációk az EKB által megbízhatónak tekintett forrásból származnak, az EKB nem vállal sem felelősséget sem kötelezettséget semmi olyan veszteségért, károkozásért, kiadásért vagy követelésért, amely bármelyik félnek a fenti közzétételhez kapcsolódó bármiféle döntéséből, tevékenységéből vagy elmulasztott intézkedéséből adódik. Így az EKB nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget semmiféle gazdasági veszteségért, közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért, beleértve – korlátozás nélkül – az olyan üzlet- és profitvesztést, amely közvetlen vagy közvetett módon következménye az EKB által a kamatlábakra vagy egyéb árfolyamokra vonatkozó információk közzétételének – beleértve a közzététel gyakoriságát, továbbá a kamatlábaknak vagy árfolyammal kapcsolatos információknak bármely személy általi felhasználását.

Kérjük, vegye figyelembe azt, hogy lehetetlen biztosítani, hogy az EKB internetes oldalain található dokumentumok, illetve egyéb információk pontosan megfeleljenek a hivatalosan elfogadott szövegeknek. Kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent EKB-s jogszabályok, valamint az egyéb, az EKB által közzétett dokumentációk, illetve adatok tekintendők hitelesnek.

Mindent elkövetünk, hogy csökkentsük a technikai hibákból eredő problémákat. Az EKB mindazonáltal nem tudja garantálni, hogy szolgáltatását nem kell megszakítania, illetve, hogy az említett problémák nem lehetnek hatással a szolgáltatásra. Az EKB semmiféle, az e honlap használatából vagy más, innen elérhető külső honlap használatából eredő ilyen jellegű probléma iránt felelősséget nem vállal.

E felelősségkizáró nyilatkozatnak nem célja, hogy a vonatkozó nemzeti jogszabályok által előírtaktól eltérő módon korlátozza az EKB felelősségét, vagy hogy kizárja a felelősségét olyan ügyekben, amelyek alól az említett jogszabályok értelmében nem zárható ki. Jelen felelősségkizáró nyilatkozat a rövid lejáratú eurokamatlábra (€STR) vonatkozó felelősségi nyilatkozat sérelme nélkül érvényes.

A honlap bármely oldalára való belépés a fenti feltételek elfogadásának tekinthető.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat

A honlapon található összes információhoz kapcsolódó szerzői jog tulajdonosa az Európai Központi Bank (Frankfurt am Main, Németország).

Ennek a honlapnak a felhasználói az alább feltüntetett kivételtől eltekintve a következő feltételek mellett szabadon felhasználhatják a honlapról közvetlenül szerzett információkat:

  1. A fenti információk terjesztése, illetve sokszorosítása során törekedni kell a pontosságra, és az EKB-t mint forrást meg kell jelölni.
  2. Amennyiben az információk (a médiumtól függetlenül) eladásra szánt dokumentumok részét képezik, a kiadásért felelős természetes vagy jogi személy köteles a vevőt tájékoztatni az előfizetési vagy egyéb díj beszedése előtt, illetve minden alkalommal, amikor erről a honlapjáról származó információ kerül a vevőhöz, hogy az információkat ezen a honlapon keresztül ingyenesen is beszerezheti.
  3. Amennyiben a felhasználó az információkat (pl. statisztikai adatok szezonális kiigazításával, vagy növekedési ütemek számításával) átalakítja, ezt egyértelműen közölnie kell.
  4. Amennyiben üzleti célú weboldalról vagy reklámozási célból hivatkoznak erre a honlapra, a böngészőablakban kizárólag ez a honlap jeleníthető meg (azaz nem keretezheti más honlap).

Kivételt képeznek a fentiek alól a szerzők nevével ellátott dokumentumok (például az EKB füzetek és műhelytanulmányok), amelyek egészéről vagy egyes részeiről külön publikált utánzat, kiadvány vagy utánnyomat (függetlenül attól, hogy nyomtatott vagy elektronikus formátumú-e) kizárólag az EKB vagy a szerzők egyértelmű írásos felhatalmazása mellett készülhet.

Az EKB nevének és emblémáinak használata

Az EKB-nak tudomása van róla, hogy nevével és emblémáival egyre gyakrabban visszaélnek különböző harmadik felek, hamis pénzügyi tranzakciók és egyéb csalárd tevékenységek kapcsán. Egyes esetekben konkrétan megnevezik az EKB-t, mint a fizetés, illetve a tranzakció lebonyolításával megbízott bankot.

Az EKB ezzel kapcsolatban egyértelműen kijelenti, hogy sem magánszemélyek, sem társaságok részére nem nyújt kereskedelmi banki szolgáltatást, valamint hogy nem gyűjt határon átnyúló átutalások után átutalási díjat, nem fogad el betétet az említett felektől, és nem bocsát ki igazolást pénzforrások rendelkezésre bocsátása céljából. Az EKB ezért azt tanácsolja a nyilvánosságnak, hogy ne lépjen kapcsolatba a felsorolt ügyletek kezdeményezőivel, ne küldjön részükre pénzt, és ne adja meg bankkártya- vagy hitelkártyaadatait senkinek, aki magát az EKB képviselőjének adja ki, illetve azt állítja, hogy banki kapcsolatban áll az EKB-val.

Az EKB továbbá szeretné felhívni a figyelmet rá, hogy nem vonható felelősségre, amennyiben nevével, emblémáival, illetve címével a nyilvánosság megtévesztése céljából visszaélnek. Amennyiben a nyilvánosság bármely tagjának olyan kétes eredetű dokumentáció jut a tudomására vagy a birtokába, amely az EKB-ra vonatkozó utalást tartalmaz, vagy állítólagosan tőle származik, haladéktalanul jelentse a helyileg illetékes bűnüldöző szerveknek, vagy forduljon az illetékes nemzeti hatósághoz.

További információk az EKB nevével és emblémájával való visszaélésekről

Ebben a szekcióban található oldalak