Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Vastuuvapaus- ja tekijänoikeuslausekkeet

Vastuuvapauslauseke

Euroopan keskuspankin (EKP) verkkosivujen tarkoituksena on parantaa tiedonsaantia sen omasta toiminnasta, Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) toiminnasta sekä pankkivalvonnan tehtävistä ja velvollisuuksista. Tavoitteena on pitää tiedot ajantasaisina ja virheettöminä. EKP ei kuitenkaan vastaa verkkosivustonsa sisältämästä aineistosta.

Verkkosivuilla oleva aineisto

  • on yleisluonteista, eikä sitä ole pyritty sovittamaan erityisesti minkään luonnollisen henkilön tai yhteisön tarpeisiin
  • sisältää linkkejä ulkopuolisiin verkkosivustoihin, joihin EKP ei voi vaikuttaa ja joiden sisällöstä EKP ei vastaa
  • ei sisällä ammatillisia tai oikeudellisia neuvoja.

EKP:n verkkosivuilla julkaistavat euromääräisten markkinoiden lyhyt korko (€STR), valuuttojen viitekurssit ja muut hintatiedot perustuvat EKP:n luotettavina pitämiin lähteisiin, mutta EKP ei vastaa millään tavoin mahdollisista menetyksistä, vahingoista, kustannuksista tai korvauksista, jos jokin taho käyttää näitä tietoja päätöstensä perusteena tai tekee tai jättää tekemättä jotakin julkaistun materiaalin perusteella. EKP ei etenkään vastaa millään tavoin mahdollisista taloudellisista menetyksistä, välillisistä menetyksistä tai vahingoista tai seurausvahingoista, kuten minkäänlaisesta liiketoiminnan vähentymisestä tai saamatta jääneestä tuotosta, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti korko- ja kurssitietojen tai muiden hintatietojen julkaisemiseen tai esimerkiksi julkaisutiheyteen EKP:n verkkosivuilla tai siihen, miten joku näitä korko- ja kurssitietoja tai muita hintatietoja käyttää.

EKP:n verkkosivuilla olevien asiakirjojen ja muiden tietojen ei voida taata olevan virallisesti hyväksyttyjen tekstien täydellisiä toisintoja. Ainoastaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistuja EKP:n säädöksiä ja muita EKP:n julkaisemia EKP:n asiakirjoja ja/tai tietoja voidaan pitää autenttisina.

EKP pyrkii pitämään teknisten häiriöiden aiheuttamat haitat mahdollisimman vähäisinä. EKP ei kuitenkaan voi taata, ettei verkkosivuilla tarjottavan palvelun toiminnassa ilmenisi teknisistä häiriöistä aiheutuvia katkoksia tai muita ongelmia. EKP ei vastaa ongelmista, jotka johtuvat näiden verkkosivujen tai niihin linkitettyjen ulkopuolisten verkkosivustojen käyttämisestä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa EKP:n vastuuta sovellettavan kansallisen lain vaatimusten vastaisesti tai poistaa EKP:n vastuuta seikoista, joiden osalta vastuuta ei sovellettavan lain mukaan voida poistaa. Tämän vastuuvapauslausekkeen lisäksi pätee euromääräisten markkinoiden lyhyttä korkoa (€STR) koskeva vastuuvapauslauseke.

Näiden verkkosivujen tai niiden osien käyttäjien katsotaan hyväksyneen edellä esitetyt vastuunrajoitukset.

Tekijänoikeuslauseke

Tekijänoikeus näiden verkkosivujen koko sisältöön: Euroopan keskuspankki (Frankfurt am Main, Saksa).

Näiltä verkkosivuilta suoraan saatuja tietoja saa jäljempänä esitettyä poikkeusta lukuun ottamatta käyttää vapaasti, jollei seuraavista ehdoista muuta johdu:

  1. Jos tietoja levitetään eteenpäin tai jäljennetään, se tulee tehdä tarkasti, ja EKP tulee tällöin mainita tietojen lähteenä.
  2. Jos tietoja liitetään myytäviksi tarkoitettuihin asiakirjoihin (levitystavasta riippumatta), tiedot julkaisevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on ilmoitettava ostajille, että kyseiset tiedot ovat saatavissa ilmaiseksi näiltä verkkosivuilta, ennen kuin ostajat maksavat tilaus- tai käyttömaksun ja joka kerta, kun ostajat hakevat näiltä verkkosivuilta otettuja tietoja.
  3. Jos käyttäjä muuntelee tietoja (esimerkiksi tilastotietojen puhdistaminen kausivaihtelusta tai kasvuvauhtien laskeminen), tästä tulee aina olla nimenomainen maininta kyseisten tietojen yhteydessä.
  4. Jos nämä verkkosivut linkitetään liiketoimintaan tai markkinointiin liittyviin verkkosivustoihin, näiden sivujen tulee latautuessaan täyttää selaimen ikkuna kokonaan (eli ne eivät saa avautua osana linkittäjän sivustoa).

Edellä esitetystä poiketen sellaisia asiakirjoja, joissa mainitaan niiden kirjoittajien nimet, kuten julkaisusarjat ECB Working Papers ja ECB Occasional Papers, ei saa jäljentää, julkaista tai painaa uudelleen kokonaan tai osittain eri julkaisuna (painetussa muodossa tai verkkojulkaisuna), ellei tähän ole pyydetty nimenomaista kirjallista lupaa EKP:ltä tai asiakirjan kirjoittajilta.

Nimen ja logojen käyttäminen

EKP on tietoinen siitä, että kolmannet tahot käyttävät yhä useammin väärin sen nimeä ja logoja väärennettyjen maksutapahtumien ja muun petollisen toiminnan yhteydessä. Joissakin tapauksissa EKP on jopa mainittu pankkina, jonka kautta maksu tai tilisiirto suoritetaan.

EKP haluaakin tehdä selväksi, että se ei tarjoa liikepankkipalveluita yksityishenkilöille tai yrityksille. EKP ei etenkään kerää maksuja maasta toiseen välitettävistä tilisiirroista, ota vastaan yksityishenkilöiden tai yritysten talletuksia tai anna todistuksia varojen osoittamisesta eri tarkoituksiin. EKP kehottaa suurta yleisöä pidättäytymään kanssakäymisestä sellaisten tahojen kanssa, jotka harjoittavat väärinkäytöksiä. Suuren yleisön ei tule lähettää rahaa tai paljastaa tili- tai luottokorttitietoja kenellekään, joka väittää edustavansa EKP:tä tai omaavansa pankkisuhteen EKP:n kanssa.

EKP painottaa lisäksi, että sen ei voida katsoa olevan vastuussa, jos sen nimeä, logoja tai osoitetta käytetään petollisessa tarkoituksessa väärin suuren yleisön harhaanjohtamiseksi. Jos kuka tahansa henkilö näkee tai saa haltuunsa epäilyttäviä asiakirjoja, joissa viitataan EKP:hen tai joiden väitetään olevan lähtöisin EKP:stä, häntä pyydetään ilmoittamaan asiasta välittömästi paikallisille lainvalvontaviranomaisille tai kysymään neuvoa asiaankuuluvilta kansallisilta viranomaisilta.

Lisätietoa EKP:n nimen ja logon väärinkäytöstä

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut