Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Atsakomybės apribojimas ir autorių teisės

Atsakomybės apribojimas

Europos Centrinis Bankas (ECB) nuolat atnaujina šią interneto svetainę, kad visuomenė turėtų galimybę susipažinti su informacija apie jo ir Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) veiklą, bankų priežiūros uždavinius ir pareigasactivities and the activities of the European System of Central Banks (ESCB). Siekiame, kad ši informacija būtų tiksli ir pateikiama laiku. Vis dėlto ECB neprisiima jokios atsakomybės už šioje interneto svetainėje skelbiamą informaciją.

Ši informacija:

  • yra bendro pobūdžio ir nepritaikyta konkretaus fizinio asmens ar subjekto konkrečioms aplinkybėms;
  • kartais yra susieta su išorės interneto svetainėmis, kurių ECB nekontroliuoja ir už kurias ECB neatsako;
  • nėra profesionali ar teisinė konsultacija.

Šioje interneto svetainėje skelbiamos euro trumpalaikio skolinimosi normos (€STR), euro keitimo orientaciniai kursai ir kita informacija apie kainas yra pagrįsti šaltiniais, kuriuos ECB laiko patikimais, tačiau ECB neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už jokius nuostolius, žalą, išlaidas ar reikalavimus, patirtas ar pareikštus dėl kitos šalies priimtų sprendimų ar veiksmų, kurių ji ėmėsi ar nesiėmė pasikliaudama čia skelbiama informacija. Konkrečiai, ECB neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už ekonominius nuostolius arba netiesioginius ar šalutinius nuostolius arba žalą, įskaitant, be apribojimų, verslo sumažėjimą ir prarastą pelną, tiesiogiai ar netiesiogiai patirtus dėl (arba susijusius su) ECB paskelbtų kursų ar kitos paskelbtos informacijos apie kainas, įskaitant skelbimo periodiškumą, arba dėl to, kad kursus ar kitą informaciją apie kainas naudoja koks nors asmuo.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad nėra jokios garantijos, jog dokumentai arba kita šioje interneto svetainėje skelbiama informacija tiksliai atitinka oficialiai priimtą tekstą. Autentiškais laikomi tik Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbti ECB teisiniai dokumentai ir kiti ECB paskelbti ECB dokumentai ir (arba) duomenys.

Siekiame, kad sutrikimų dėl techninių klaidų būtų kuo mažiau. Tačiau ECB negali užtikrinti, kad dėl tokių problemų jo paslauga nebus sutrikdyta arba kitaip paveikta. ECB neatsako už jokias problemas, kylančias naudojantis šia arba bet kuria kita susieta išorės interneto svetaine.

Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama apriboti ECB atsakomybę, pažeidžiant taikomus nacionalinės teisės reikalavimus, ar panaikinti jo atsakomybę tais atvejais, kai atsakomybės panaikinimas negalimas pagal tokią teisę. Šis atsakomybės apribojimas neturi poveikio atsakomybės apribojimui euro trumpalaikio skolinimosi normų (€STR) klausimu.

Jei apsilankote bet kurioje šios interneto svetainės dalyje, laikoma, kad sutinkate su pirmiau išdėstytais teiginiais.

Autorių teisės

Autorių teisės © į visą šioje interneto svetainėje pateiktą informaciją priklauso Europos Centriniam Bankui, įsikūrusiam Frankfurte prie Maino, Vokietijoje.

Išskyrus toliau nurodytą išimtį, šios interneto svetainės vartotojai gali laisvai naudotis joje gauta informacija, jei laikosi šių sąlygų:

  1. Jei ši informacija yra platinama ar atgaminama, ji turi būti tiksli, o ECB turi būti nurodytas kaip šaltinis.
  2. Jei ši informacija įtraukiama į bet kokiu būdu parduodamus dokumentus, informaciją skelbiantis fizinis ar juridinis asmuo privalo pranešti pirkėjams, prieš jiems sumokant prenumeratos ar tam tikrą mokestį ir kiekvieną kartą, kai jie naudojasi iš šios interneto svetainės paimta informacija, kad šią informaciją galima gauti šioje interneto svetainėje nemokamai.
  3. Jei vartotojas pakeičia informaciją (pvz., dėl sezoniškumo pakoreguojami statistiniai duomenys arba augimo tempo skaičiavimas), tai turi būti aiškiai nurodyta.
  4. Kai prie šios interneto svetainės prisijungiama iš komercinių puslapių ar reklamos tikslais, ši interneto svetainė turi užimti visą naršyklės langą (t. y. ji negali būti kitos interneto svetainės lange).

Šių taisyklių išimtis – atgaminti, skelbti ar perspausdinti dokumentus, visus ar tik jų dalį, kuriuose nurodyti autorių vardai ir pavardės, pvz., ECB darbo straipsnius („ECB Working Papers“) ir ECB nereguliarius straipsnius („ECB Occasional Papers“), kaip kitą leidinį (spausdintą ar elektroninį) leidžiama tiktai iš anksto gavus aiškų rašytinį ECB arba autorių leidimą.

Pavadinimo ir logotipų naudojimas

ECB yra žinoma, kad įvairios trečiosios šalys vis dažniau netinkamai naudoja jo pavadinimą ir logotipus atlikdamos netikras finansines operacijas ir vykdydamos kitokią nesąžiningą veiklą. Kartais ECB yra netgi nurodomas kaip bankas, per kurį bus atliekami mokėjimai ar operacijos.

Todėl ECB norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad jis neteikia komercinio banko paslaugų fiziniams ar juridiniams asmenims ir ypač pabrėžti tai, kad jis nerenka mokesčio už tarptautinius pervedimus, nepriima indėlių iš šių šalių ir neišduoda jokių patvirtinimų lėšoms išmokėti. Todėl ECB pataria visuomenei neužmegzti ryšių su tokios veiklos iniciatoriais ir nesiųsti pinigų ar neatskleisti savo banko arba kreditinės kortelės duomenų bet kam, kas teigia, kad atstovauja ECB ar yra susijęs su ECB bankiniais ryšiais.

ECB taip pat nori atkreipti dėmesį į tai, kad jis nėra atsakingas, jei jo pavadinimas, logotipai arba adresas yra netinkamai naudojami veiklai, kuria siekiama apgauti visuomenę. Pamatę arba gavę abejotinos kilmės dokumentą, kuriame minimas ECB arba kuris tariamai yra iš ECB, asmenys turėtų nedelsdami apie tai pranešti savo šalies teisėsaugos institucijoms ar kreiptis į kitas atitinkamas nacionalines institucijas.

Išsamiau apie netinkamą ECB pavadinimo ir logotipo naudojimą

Visi šios dalies puslapiai