Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Aviz juridic și drepturi de autor

Aviz juridic

Banca Centrală Europeană (BCE) utilizează acest website pentru a spori accesul publicului la informații referitoare la activitățile sale și la cele ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), precum și la atribuțiile și responsabilitățile de supraveghere. Scopul nostru este acela de a prezenta informații actualizate și exacte. Cu toate acestea, BCE nu își asumă niciun fel de răspundere sau obligație cu privire la informațiile publicate pe acest website.

Aceste informații:

  • au un caracter general și nu vizează situația particulară a unei persoane fizice sau juridice;
  • fac uneori trimitere la website-uri externe asupra cărora BCE nu are niciun control și pentru care BCE nu își asumă nicio responsabilitate;
  • nu au valoare de consultanță profesională sau juridică.

Deși rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (euro short-term rate – €STR), cursurile de schimb de referință ale euro, precum și alte informații referitoare la prețuri publicate pe acest website au la bază surse pe care BCE le consideră de încredere, BCE nu își asumă niciun fel de răspundere sau obligație pentru eventuale pierderi, daune, cheltuieli sau reclamații apărute ca o consecință a oricăror decizii, acțiuni sau inacțiuni bazate pe informațiile publicate aici. În special, BCE nu își asumă niciun fel de răspundere sau obligație pentru eventuale pierderi de natură economică sau pentru orice pierderi sau daune indirecte sau aferente, care includ, fără restricții, pierderi comerciale și beneficii nerealizate, ca o consecință directă sau indirectă sau în legătură cu publicarea de către BCE a ratelor, cursurilor sau a altor informații referitoare la prețuri, inclusiv cu frecvența publicării acestor informații sau cu folosirea ratelor, cursurilor sau a informațiilor referitoare la prețuri de către orice persoană.

Menționăm că reproducerea cu exactitate a textelor adoptate oficial nu poate fi garantată în documentele sau alte informații disponibile pe acest website. Numai instrumentele juridice ale BCE publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și alte documente ale BCE și/sau date astfel cum sunt publicate de BCE sunt considerate autentice.

Scopul nostru este de a limita inconvenientele cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, BCE nu poate garanta că serviciul său nu va fi întrerupt sau afectat în alt mod de astfel de probleme. BCE nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele care ar putea rezulta din utilizarea acestui website sau a oricărui website extern la care se face trimitere.

Acest aviz juridic nu vizează limitarea răspunderii BCE într-un mod care contravine condițiilor prevăzute de legislația națională aplicabilă și nu exclude răspunderea acesteia în situații în care, potrivit legislației respective, această răspundere nu poate fi exclusă. Acest aviz juridic nu aduce atingere avizului juridic privind rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR).

Accesarea oricărei părți a acestui website presupune acceptarea condițiilor menționate anterior.

Drepturi de autor

Titularul drepturilor de autor pentru întregul conținut al acestui website este Banca Centrală Europeană, Frankfurt pe Main, Germania.

Utilizatorii acestui website pot folosi în mod liber informațiile obținute direct de pe acesta, sub rezerva respectării următoarelor condiții:

  1. distribuirea sau reproducerea acestor informații trebuie să se facă cu exactitate, iar BCE trebuie menționată ca sursă a informațiilor;
  2. atunci când informațiile sunt incluse în documente destinate comercializării (indiferent de suport), persoanele fizice sau juridice care publică aceste informații trebuie să informeze cumpărătorii, atât înainte de a plăti vreun abonament sau comision, cât și ori de câte ori accesează informațiile preluate de pe acest website, că aceste informații pot fi obținute gratuit prin intermediul acestui website;
  3. modificarea informațiilor de către utilizator (de exemplu, prin ajustarea sezonieră a datelor statistice sau calculul ritmurilor de creștere) trebuie menționată în mod explicit;
  4. atunci când se face trimitere la acest website de pe website-uri comerciale sau în scopuri promoționale, acest website trebuie să se încarce în întreaga fereastră de navigare (respectiv acesta nu trebuie să apară în cadrul unui alt website).

Cu titlu de excepție de la regula menționată anterior, orice reproducere, publicare sau reimprimare, parțială sau integrală, sub forma unor publicații distincte (în variantă tipărită sau electronică) a documentelor care poartă numele autorilor, cum ar fi cele publicate în cadrul seriilor Working Papers și Occasional Papers ale BCE, este permisă numai cu autorizarea prealabilă scrisă și explicită din partea BCE sau a autorilor.

Utilizarea denumirii și a logourilor

BCE este conștientă de faptul că denumirea și logourile sale sunt utilizate tot mai des în mod abuziv de către terți în cadrul unor tranzacții financiare false sau al altor activități frauduloase. În anumite cazuri, BCE este indicată chiar ca fiind banca prin intermediul căreia se vor efectua plăți sau tranzacții.

În această privință, BCE ține să precizeze că nu furnizează servicii bancare comerciale persoanelor fizice sau juridice și, în special, nu percepe comisioane pentru viramentele transfrontaliere și nu acceptă depozite din partea acestor persoane și nici nu emite certificate care să permită eliberarea de fonduri. În consecință, BCE recomandă publicului să nu intre în contact cu promotorii unor astfel de operațiuni, să nu trimită bani și să nu comunice informații bancare sau detalii referitoare la carduri de credit niciunei persoane care ar pretinde că reprezintă BCE sau are relații bancare cu BCE.

De asemenea, BCE dorește să sublinieze că nu poate fi trasă la răspundere pentru situațiile în care denumirea, logourile sau adresa acesteia sunt utilizate în mod abuziv pentru a înșela publicul. Orice persoană care vede sau intră în posesia unor documente suspecte, care fac trimitere la BCE sau despre care se pretinde că ar proveni de la BCE, are obligația de a alerta imediat autoritățile locale de aplicare a legii sau de a consulta autoritățile naționale competente.

Mai multe informații privind utilizarea frauduloasă a denumirii și logoului BCE

Toate paginile din această secțiune