Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Inte tillgängligt på svenska

Abbreviations glossary

HICP

See Harmonised Index of Consumer Prices (HICP)

HLEG

High-Level Expert Group on Sustainable Finance

HoM

Head of Mission

HQLA

high-quality liquid asset