Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

9. listopada 2020.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 559 278 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 350 756 −555
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 84 709 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 266 047 −555
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 22 953 712
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 12 578 188
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 12 578 188
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 754 292 956
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 168 −53
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 753 123 1 008
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 29 201 −5 397
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 3 678 354 24 051
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 3 478 639 24 184
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 199 715 −133
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 735 0
9 Ostala imovina 295 550 630
Ukupno imovina 6 725 697 20 585
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 390 218 2 269
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 338 155 35 092
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 2 787 585 −20 125
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 550 570 55 217
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 7 121 −277
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 771 430 −16 377
  5.1 Opća država 714 839 −17 914
  5.2 Ostale obveze 56 592 1 537
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 220 556 1 536
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 785 −43
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 411 −225
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 411 −225
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 888 0
10 Ostale obveze 277 754 −1 390
11 Računi revalorizacije 543 498 0
12 Kapital i pričuve 108 880 0
Ukupno obveze 6 725 697 20 585
Annexes
13 October 2020