Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

9.10.2020
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 559 278 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 350 756 −555
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 84 709 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 266 047 −555
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 953 712
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 578 188
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 12 578 188
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 754 292 956
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 168 −53
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 753 123 1 008
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 29 201 −5 397
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 3 678 354 24 051
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 3 478 639 24 184
  7.2 Muut arvopaperit 199 715 −133
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 735 0
9 Muut saamiset 295 550 630
Vastaavaa yhteensä 6 725 697 20 585
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 390 218 2 269
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 338 155 35 092
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 2 787 585 −20 125
  2.2 Talletusmahdollisuus 550 570 55 217
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 7 121 −277
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 771 430 −16 377
  5.1 Julkisyhteisöt 714 839 −17 914
  5.2 Muut 56 592 1 537
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 220 556 1 536
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 785 −43
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 411 −225
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 411 −225
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 55 888 0
10 Muut velat 277 754 −1 390
11 Arvonmuutostilit 543 498 0
12 Pääoma ja rahastot 108 880 0
Vastattavaa yhteensä 6 725 697 20 585
Annexes
13 October 2020