SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

9. oktober 2020
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 559.278 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 350.756 −555
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 84.709 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 266.047 −555
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 22.953 712
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 12.578 188
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 12.578 188
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.754.292 956
  5.1 Primære markedsoperationer 1.168 −53
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.753.123 1.008
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 29.201 −5.397
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 3.678.354 24.051
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 3.478.639 24.184
  7.2 Andre værdipapirer 199.715 −133
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.735 0
9 Andre aktiver 295.550 630
Aktiver i alt 6.725.697 20.585
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.390.218 2.269
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.338.155 35.092
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 2.787.585 −20.125
  2.2 Indlånsfacilitet 550.570 55.217
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 7.121 −277
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 771.430 −16.377
  5.1 Offentlig forvaltning og service 714.839 −17.914
  5.2 Andre forpligtelser 56.592 1.537
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 220.556 1.536
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 5.785 −43
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.411 −225
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.411 −225
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.888 0
10 Andre forpligtelser 277.754 −1.390
11 Revalueringskonti 543.498 0
12 Kapital og reserver 108.880 0
Passiver i alt 6.725.697 20.585
Annexes
13 October 2020