Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 10 09
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 559 278 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 350 756 −555
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 84 709 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 266 047 −555
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 953 712
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 578 188
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 578 188
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 754 292 956
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 168 −53
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 753 123 1 008
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 29 201 −5 397
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 3 678 354 24 051
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 3 478 639 24 184
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 199 715 −133
8 Valdžios skola eurais 22 735 0
9 Kitas turtas 295 550 630
Visas turtas 6 725 697 20 585
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 390 218 2 269
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 338 155 35 092
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 2 787 585 −20 125
  2.2 Indėlių galimybė 550 570 55 217
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 7 121 −277
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 771 430 −16 377
  5.1 Valdžiai 714 839 −17 914
  5.2 Kiti įsipareigojimai 56 592 1 537
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 220 556 1 536
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 785 −43
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 411 −225
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 411 −225
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 888 0
10 Kiti įsipareigojimai 277 754 −1 390
11 Perkainojimo sąskaitos 543 498 0
12 Kapitalas ir rezervai 108 880 0
Visi įsipareigojimai 6 725 697 20 585
Annexes
13 October 2020