Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

9 octombrie 2020
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 559 278 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 350 756 −555
  2.1 Creanțe asupra FMI 84 709 0
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 266 047 −555
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 22 953 712
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 12 578 188
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 12 578 188
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 754 292 956
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 168 −53
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 753 123 1 008
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 29 201 −5 397
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 3 678 354 24 051
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 3 478 639 24 184
  7.2 Alte titluri de valoare 199 715 −133
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 735 0
9 Alte active 295 550 630
Total active 6 725 697 20 585
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 390 218 2 269
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 338 155 35 092
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 2 787 585 −20 125
  2.2 Facilitatea de depozit 550 570 55 217
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 7 121 −277
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 771 430 −16 377
  5.1 Administrație publică 714 839 −17 914
  5.2 Alte pasive 56 592 1 537
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 220 556 1 536
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 5 785 −43
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 411 −225
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 411 −225
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 55 888 0
10 Alte pasive 277 754 −1 390
11 Conturi de reevaluare 543 498 0
12 Capital și rezerve 108 880 0
Total pasive 6 725 697 20 585
Annexes
13 October 2020