Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

9. října 2020
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 559 278 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 350 756 −555
  2.1 Pohledávky za MMF 84 709 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 266 047 −555
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 953 712
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 12 578 188
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 12 578 188
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 754 292 956
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 168 −53
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 753 123 1 008
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 29 201 −5 397
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 3 678 354 24 051
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 3 478 639 24 184
  7.2 Ostatní cenné papíry 199 715 −133
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 735 0
9 Ostatní aktiva 295 550 630
Aktiva celkem 6 725 697 20 585
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 390 218 2 269
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 338 155 35 092
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 2 787 585 −20 125
  2.2 Vkladová facilita 550 570 55 217
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 7 121 −277
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 771 430 −16 377
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 714 839 −17 914
  5.2 Ostatní závazky 56 592 1 537
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 220 556 1 536
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 785 −43
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 411 −225
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 411 −225
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 888 0
10 Ostatní závazky 277 754 −1 390
11 Účty přecenění 543 498 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 108 880 0
Pasiva celkem 6 725 697 20 585
Annexes
13 October 2020