Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

9. oktoober 2020
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 559 278 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 350 756 −555
  2.1 Nõuded IMFi vastu 84 709 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 266 047 −555
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 22 953 712
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 12 578 188
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 12 578 188
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 754 292 956
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 168 −53
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 753 123 1 008
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 29 201 −5 397
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 3 678 354 24 051
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 3 478 639 24 184
  7.2 Muud väärtpaberid 199 715 −133
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 735 0
9 Muud varad 295 550 630
Varad kokku 6 725 697 20 585
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 390 218 2 269
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 338 155 35 092
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 2 787 585 −20 125
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 550 570 55 217
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 7 121 −277
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 771 430 −16 377
  5.1 Valitsussektor 714 839 −17 914
  5.2 Muud kohustused 56 592 1 537
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 220 556 1 536
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 785 −43
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 411 −225
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 411 −225
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 888 0
10 Muud kohustused 277 754 −1 390
11 Ümberhindluskontod 543 498 0
12 Kapital ja reservid 108 880 0
Kohustused kokku 6 725 697 20 585
Annexes
13 October 2020