Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

22. svibnja 2020.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 509 841 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 361 294 994
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 84 539 −1
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 276 756 995
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 152 719 −340
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 13 313 652
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 13 313 652
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 979 419 9 501
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 178 −88
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 979 229 9 576
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 12 12
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 35 659 −1 598
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 3 197 905 41 419
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 995 536 41 449
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 202 369 −30
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 322 0
9 Ostala imovina 281 805 −874
Ukupno imovina 5 555 276 49 755
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 348 198 4 205
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 244 987 7 578
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 945 356 −23 022
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 299 631 30 600
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 9 563 1 202
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 630 539 54 536
  5.1 Opća država 505 051 50 078
  5.2 Ostale obveze 125 487 4 458
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 352 605 −17 015
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 8 708 854
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 025 −113
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 025 −113
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 945 0
10 Ostale obveze 279 704 −1 492
11 Računi revalorizacije 507 111 0
12 Kapital i pričuve 108 891 0
Ukupno obveze 5 555 276 49 755
26 May 2020
Commentary