Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

22. mai 2020
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 509 841 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 361 294 994
  2.1 Nõuded IMFi vastu 84 539 −1
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 276 756 995
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 152 719 −340
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 13 313 652
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 313 652
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 979 419 9 501
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 178 −88
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 979 229 9 576
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 12 12
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 35 659 −1 598
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 3 197 905 41 419
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 995 536 41 449
  7.2 Muud väärtpaberid 202 369 −30
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 322 0
9 Muud varad 281 805 −874
Varad kokku 5 555 276 49 755
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 348 198 4 205
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 244 987 7 578
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 945 356 −23 022
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 299 631 30 600
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 563 1 202
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 630 539 54 536
  5.1 Valitsussektor 505 051 50 078
  5.2 Muud kohustused 125 487 4 458
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 352 605 −17 015
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 8 708 854
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 025 −113
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 025 −113
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 945 0
10 Muud kohustused 279 704 −1 492
11 Ümberhindluskontod 507 111 0
12 Kapital ja reservid 108 891 0
Kohustused kokku 5 555 276 49 755
26 May 2020
Commentary