Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

22.5.2020
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 509 841 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 361 294 994
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 84 539 −1
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 276 756 995
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 152 719 −340
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 13 313 652
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 13 313 652
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 979 419 9 501
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 178 −88
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 979 229 9 576
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 12 12
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 35 659 −1 598
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 3 197 905 41 419
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 995 536 41 449
  7.2 Muut arvopaperit 202 369 −30
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 322 0
9 Muut saamiset 281 805 −874
Vastaavaa yhteensä 5 555 276 49 755
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 348 198 4 205
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 244 987 7 578
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 945 356 −23 022
  2.2 Talletusmahdollisuus 299 631 30 600
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 9 563 1 202
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 630 539 54 536
  5.1 Julkisyhteisöt 505 051 50 078
  5.2 Muut 125 487 4 458
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 352 605 −17 015
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 8 708 854
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 025 −113
  8.1 Talletukset ja muut velat 7 025 −113
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 945 0
10 Muut velat 279 704 −1 492
11 Arvonmuutostilit 507 111 0
12 Pääoma ja rahastot 108 891 0
Vastattavaa yhteensä 5 555 276 49 755
26 May 2020
Commentary