Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása

2020. május 22.
Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 509 841 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 361 294 994
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 84 539 −1
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 276 756 995
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 152 719 −340
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 13 313 652
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 13 313 652
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 979 419 9 501
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 178 −88
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 979 229 9 576
  5.3 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 12 12
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 35 659 −1 598
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 3 197 905 41 419
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapírok 2 995 536 41 449
  7.2 Egyéb értékpapír 202 369 −30
8 Euróban denominált államadósság 23 322 0
9 Egyéb eszközök 281 805 −874
Eszközök összesen 5 555 276 49 755
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 348 198 4 205
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 2 244 987 7 578
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 945 356 −23 022
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 299 631 30 600
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 9 563 1 202
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 630 539 54 536
  5.1 Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek 505 051 50 078
  5.2 Egyéb kötelezettségek 125 487 4 458
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 352 605 −17 015
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 8 708 854
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 7 025 −113
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 7 025 −113
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 57 945 0
10 Egyéb források 279 704 −1 492
11 Átértékelési számlák 507 111 0
12 Saját tőke 108 891 0
Források összesen 5 555 276 49 755
26 May 2020
Commentary