Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

22 mai 2020
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 509 841 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 361 294 994
  2.1 Creanțe asupra FMI 84 539 −1
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 276 756 995
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 152 719 −340
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 13 313 652
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 13 313 652
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 979 419 9 501
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 178 −88
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 979 229 9 576
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 12 12
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 35 659 −1 598
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 3 197 905 41 419
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 995 536 41 449
  7.2 Alte titluri de valoare 202 369 −30
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 322 0
9 Alte active 281 805 −874
Total active 5 555 276 49 755
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 348 198 4 205
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 244 987 7 578
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 945 356 −23 022
  2.2 Facilitatea de depozit 299 631 30 600
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 9 563 1 202
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 630 539 54 536
  5.1 Administrație publică 505 051 50 078
  5.2 Alte pasive 125 487 4 458
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 352 605 −17 015
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 8 708 854
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 7 025 −113
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 7 025 −113
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 945 0
10 Alte pasive 279 704 −1 492
11 Conturi de reevaluare 507 111 0
12 Capital și rezerve 108 891 0
Total pasive 5 555 276 49 755
26 May 2020
Commentary