Menu

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

22 ta' Mejju 2020
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 509,841 1
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 361,294 994
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 84,539 −1
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 276,756 995
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 152,719 −340
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 13,313 652
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 13,313 652
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 979,419 9,501
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 178 −88
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 979,229 9,576
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 12 12
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 35,659 −1,598
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 3,197,905 41,419
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,995,536 41,449
  7.2 Titoli oħra 202,369 −30
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,322 0
9 Assi oħra 281,805 −874
Attiv totali 5,555,276 49,755
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,348,198 4,205
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 2,244,987 7,578
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,945,356 −23,022
  2.2 Faċilità tad-depożitu 299,631 30,600
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 9,563 1,202
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 630,539 54,536
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 505,051 50,078
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 125,487 4,458
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 352,605 −17,015
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 8,708 854
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 7,025 −113
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 7,025 −113
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 57,945 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 279,704 −1,492
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 507,111 0
12 Kapital u riżervi 108,891 0
Passiv totali 5,555,276 49,755
26 May 2020
Commentary