Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

28. veljače 2020.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 470 705 −44
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 345 772 42
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 79 986 −520
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 265 786 562
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 23 904 887
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 14 774 279
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 14 774 279
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 617 240 37
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 724 707
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 615 515 −616
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −55
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 36 497 −2 814
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 873 279 2 415
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 671 935 2 426
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 201 344 −12
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 330 0
9 Ostala imovina 286 351 2 749
Ukupno imovina 4 691 852 3 551
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 278 657 3 552
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 866 221 14 505
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 609 604 −14 422
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 256 617 28 928
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 6 941 −154
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 420 156 −20 552
  5.1 Opća država 296 908 −15 043
  5.2 Ostale obveze 123 248 −5 510
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 187 429 8 438
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 8 086 −514
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 414 879
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 414 879
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 371 0
10 Ostale obveze 285 390 −2 628
11 Računi revalorizacije 466 635 0
12 Kapital i pričuve 107 552 24
Ukupno obveze 4 691 852 3 551
3 March 2020
Commentary