Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

28. veebruar 2020
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 470 705 −44
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 345 772 42
  2.1 Nõuded IMFi vastu 79 986 −520
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 265 786 562
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 904 887
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 14 774 279
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 774 279
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 617 240 37
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 724 707
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 615 515 −616
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −55
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 36 497 −2 814
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 873 279 2 415
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 671 935 2 426
  7.2 Muud väärtpaberid 201 344 −12
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 330 0
9 Muud varad 286 351 2 749
Varad kokku 4 691 852 3 551
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 278 657 3 552
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 866 221 14 505
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 609 604 −14 422
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 256 617 28 928
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 941 −154
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 420 156 −20 552
  5.1 Valitsussektor 296 908 −15 043
  5.2 Muud kohustused 123 248 −5 510
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 187 429 8 438
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 8 086 −514
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 414 879
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 414 879
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 371 0
10 Muud kohustused 285 390 −2 628
11 Ümberhindluskontod 466 635 0
12 Kapital ja reservid 107 552 24
Kohustused kokku 4 691 852 3 551
3 March 2020
Commentary