Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

28 februarie 2020
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 470 705 −44
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 345 772 42
  2.1 Creanțe asupra FMI 79 986 −520
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 265 786 562
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 23 904 887
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 14 774 279
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 14 774 279
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 617 240 37
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 724 707
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 615 515 −616
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −55
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 36 497 −2 814
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 873 279 2 415
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 671 935 2 426
  7.2 Alte titluri de valoare 201 344 −12
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 330 0
9 Alte active 286 351 2 749
Total active 4 691 852 3 551
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 278 657 3 552
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 866 221 14 505
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 609 604 −14 422
  2.2 Facilitatea de depozit 256 617 28 928
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 6 941 −154
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 420 156 −20 552
  5.1 Administrație publică 296 908 −15 043
  5.2 Alte pasive 123 248 −5 510
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 187 429 8 438
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 8 086 −514
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 7 414 879
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 7 414 879
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 371 0
10 Alte pasive 285 390 −2 628
11 Conturi de reevaluare 466 635 0
12 Capital și rezerve 107 552 24
Total pasive 4 691 852 3 551
3 March 2020
Commentary