Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

28.2.2020
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 470 705 −44
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 345 772 42
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 79 986 −520
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 265 786 562
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 904 887
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 774 279
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 774 279
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 617 240 37
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 724 707
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 615 515 −616
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −55
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 36 497 −2 814
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 873 279 2 415
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 671 935 2 426
  7.2 Muut arvopaperit 201 344 −12
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 330 0
9 Muut saamiset 286 351 2 749
Vastaavaa yhteensä 4 691 852 3 551
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 278 657 3 552
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 866 221 14 505
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 609 604 −14 422
  2.2 Talletusmahdollisuus 256 617 28 928
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 941 −154
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 420 156 −20 552
  5.1 Julkisyhteisöt 296 908 −15 043
  5.2 Muut 123 248 −5 510
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 187 429 8 438
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 8 086 −514
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 414 879
  8.1 Talletukset ja muut velat 7 414 879
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 371 0
10 Muut velat 285 390 −2 628
11 Arvonmuutostilit 466 635 0
12 Pääoma ja rahastot 107 552 24
Vastattavaa yhteensä 4 691 852 3 551
3 March 2020
Commentary