Menu

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

28 ta' Frar 2020
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 470,705 −44
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 345,772 42
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 79,986 −520
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 265,786 562
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 23,904 887
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 14,774 279
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 14,774 279
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 617,240 37
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 1,724 707
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 615,515 −616
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 0 −55
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 36,497 −2,814
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,873,279 2,415
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,671,935 2,426
  7.2 Titoli oħra 201,344 −12
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,330 0
9 Assi oħra 286,351 2,749
Attiv totali 4,691,852 3,551
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,278,657 3,552
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,866,221 14,505
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,609,604 −14,422
  2.2 Faċilità tad-depożitu 256,617 28,928
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 6,941 −154
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 420,156 −20,552
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 296,908 −15,043
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 123,248 −5,510
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 187,429 8,438
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 8,086 −514
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 7,414 879
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 7,414 879
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 57,371 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 285,390 −2,628
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 466,635 0
12 Kapital u riżervi 107,552 24
Passiv totali 4,691,852 3,551
3 March 2020
Commentary