Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

9. kolovoza 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 431 858 3
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 347 345 −357
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 80 595 16
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 266 751 −373
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 19 343 591
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 19 024 −1 010
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 024 −1 010
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 695 951 −246
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 3 384 −218
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 692 567 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −28
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 41 471 −783
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 833 202 718
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 612 247 1 705
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 220 955 −987
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 398 0
9 Ostala imovina 266 159 −346
Ukupno imovina 4 677 751 −1 429
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 252 623 212
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 907 138 −9 194
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 349 998 482
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 557 128 −9 676
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 12 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 3 993 −529
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 382 174 1 954
  5.1 Opća država 251 584 6 144
  5.2 Ostale obveze 130 589 −4 190
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 254 046 7 014
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 763 358
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 483 19
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 483 19
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 798 0
10 Ostale obveze 266 806 −1 262
11 Računi revalorizacije 425 728 0
12 Kapital i pričuve 107 199 0
Ukupno obveze 4 677 751 −1 429