Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

9 august 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 431 858 3
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 347 345 −357
  2.1 Creanțe asupra FMI 80 595 16
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 266 751 −373
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 19 343 591
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 19 024 −1 010
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 19 024 −1 010
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 695 951 −246
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 3 384 −218
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 692 567 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −28
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 41 471 −783
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 833 202 718
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 612 247 1 705
  7.2 Alte titluri de valoare 220 955 −987
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 398 0
9 Alte active 266 159 −346
Total active 4 677 751 −1 429
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 252 623 212
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 907 138 −9 194
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 349 998 482
  2.2 Facilitatea de depozit 557 128 −9 676
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 12 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 3 993 −529
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 382 174 1 954
  5.1 Administrație publică 251 584 6 144
  5.2 Alte pasive 130 589 −4 190
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 254 046 7 014
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 10 763 358
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 10 483 19
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 10 483 19
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 798 0
10 Alte pasive 266 806 −1 262
11 Conturi de reevaluare 425 728 0
12 Capital și rezerve 107 199 0
Total pasive 4 677 751 −1 429