Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

9. august 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 431 858 3
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 347 345 −357
  2.1 Nõuded IMFi vastu 80 595 16
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 266 751 −373
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 19 343 591
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 024 −1 010
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 024 −1 010
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 695 951 −246
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 3 384 −218
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 692 567 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −28
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 41 471 −783
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 833 202 718
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 612 247 1 705
  7.2 Muud väärtpaberid 220 955 −987
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 398 0
9 Muud varad 266 159 −346
Varad kokku 4 677 751 −1 429
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 252 623 212
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 907 138 −9 194
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 349 998 482
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 557 128 −9 676
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 12 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 993 −529
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 382 174 1 954
  5.1 Valitsussektor 251 584 6 144
  5.2 Muud kohustused 130 589 −4 190
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 254 046 7 014
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 10 763 358
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 483 19
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 483 19
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 798 0
10 Muud kohustused 266 806 −1 262
11 Ümberhindluskontod 425 728 0
12 Kapital ja reservid 107 199 0
Kohustused kokku 4 677 751 −1 429