Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

9.8.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 431 858 3
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 347 345 −357
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 80 595 16
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 266 751 −373
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 19 343 591
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 024 −1 010
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 024 −1 010
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 695 951 −246
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 3 384 −218
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 692 567 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −28
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 41 471 −783
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 833 202 718
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 612 247 1 705
  7.2 Muut arvopaperit 220 955 −987
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 398 0
9 Muut saamiset 266 159 −346
Vastaavaa yhteensä 4 677 751 −1 429
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 252 623 212
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 907 138 −9 194
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 349 998 482
  2.2 Talletusmahdollisuus 557 128 −9 676
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 12 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 993 −529
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 382 174 1 954
  5.1 Julkisyhteisöt 251 584 6 144
  5.2 Muut 130 589 −4 190
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 254 046 7 014
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 10 763 358
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 483 19
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 483 19
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 798 0
10 Muut velat 266 806 −1 262
11 Arvonmuutostilit 425 728 0
12 Pääoma ja rahastot 107 199 0
Vastattavaa yhteensä 4 677 751 −1 429