Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

9 ta' Awissu 2019
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 431,858 3
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 347,345 −357
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 80,595 16
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 266,751 −373
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 19,343 591
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 19,024 −1,010
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 19,024 −1,010
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 695,951 −246
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 3,384 −218
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 692,567 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 0 −28
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 41,471 −783
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,833,202 718
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,612,247 1,705
  7.2 Titoli oħra 220,955 −987
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,398 0
9 Assi oħra 266,159 −346
Attiv totali 4,677,751 −1,429
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,252,623 212
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,907,138 −9,194
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,349,998 482
  2.2 Faċilità tad-depożitu 557,128 −9,676
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 12 0
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 3,993 −529
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 382,174 1,954
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 251,584 6,144
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 130,589 −4,190
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 254,046 7,014
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 10,763 358
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 10,483 19
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 10,483 19
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 56,798 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 266,806 −1,262
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 425,728 0
12 Kapital u riżervi 107,199 0
Passiv totali 4,677,751 −1,429