Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

25. siječnja 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 389 768 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 327 938 334
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 76 983 79
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 250 955 256
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 20 780 1 951
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 19 011 926
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 011 926
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 730 450 243
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 6 576 269
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 723 837 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 37 −26
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 38 549 3 599
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 899 124 1 094
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 651 869 679
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 247 255 416
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 947 0
9 Ostala imovina 259 331 −5 196
Ukupno imovina 4 708 899 2 951
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 206 368 −3 500
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 985 093 −3 191
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 344 795 −5 613
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 640 205 2 429
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 92 −8
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 8 444 −144
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 404 330 16 621
  5.1 Opća država 281 733 23 391
  5.2 Ostale obveze 122 598 −6 769
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 295 974 −9 597
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 027 934
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 133 942
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 133 942
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 510 0
10 Ostale obveze 254 725 920
11 Računi revalorizacije 376 057 0
12 Kapital i pričuve 104 239 −34
Ukupno obveze 4 708 899 2 951