Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

25 ianuarie 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 389 768 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 327 938 334
  2.1 Creanțe asupra FMI 76 983 79
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 250 955 256
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 20 780 1 951
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 19 011 926
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 19 011 926
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 730 450 243
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 6 576 269
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 723 837 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 37 −26
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 38 549 3 599
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 899 124 1 094
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 651 869 679
  7.2 Alte titluri de valoare 247 255 416
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 947 0
9 Alte active 259 331 −5 196
Total active 4 708 899 2 951
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 206 368 −3 500
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 985 093 −3 191
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 344 795 −5 613
  2.2 Facilitatea de depozit 640 205 2 429
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 92 −8
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 8 444 −144
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 404 330 16 621
  5.1 Administrație publică 281 733 23 391
  5.2 Alte pasive 122 598 −6 769
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 295 974 −9 597
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 6 027 934
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 11 133 942
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 11 133 942
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 510 0
10 Alte pasive 254 725 920
11 Conturi de reevaluare 376 057 0
12 Capital și rezerve 104 239 −34
Total pasive 4 708 899 2 951