Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

25. jaanuar 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 389 768 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 327 938 334
  2.1 Nõuded IMFi vastu 76 983 79
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 250 955 256
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 20 780 1 951
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 011 926
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 011 926
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 730 450 243
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 6 576 269
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 723 837 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 37 −26
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 38 549 3 599
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 899 124 1 094
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 651 869 679
  7.2 Muud väärtpaberid 247 255 416
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 947 0
9 Muud varad 259 331 −5 196
Varad kokku 4 708 899 2 951
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 206 368 −3 500
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 985 093 −3 191
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 344 795 −5 613
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 640 205 2 429
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 92 −8
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 8 444 −144
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 404 330 16 621
  5.1 Valitsussektor 281 733 23 391
  5.2 Muud kohustused 122 598 −6 769
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 295 974 −9 597
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 6 027 934
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 133 942
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 133 942
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 510 0
10 Muud kohustused 254 725 920
11 Ümberhindluskontod 376 057 0
12 Kapital ja reservid 104 239 −34
Kohustused kokku 4 708 899 2 951