Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

25. ledna 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 389 768 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 327 938 334
  2.1 Pohledávky za MMF 76 983 79
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 250 955 256
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 780 1 951
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 011 926
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 011 926
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 730 450 243
  5.1 Hlavní refinanční operace 6 576 269
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 723 837 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 37 −26
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 38 549 3 599
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 899 124 1 094
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 651 869 679
  7.2 Ostatní cenné papíry 247 255 416
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 947 0
9 Ostatní aktiva 259 331 −5 196
Aktiva celkem 4 708 899 2 951
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 206 368 −3 500
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 985 093 −3 191
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 344 795 −5 613
  2.2 Vkladová facilita 640 205 2 429
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 92 −8
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 8 444 −144
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 404 330 16 621
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 281 733 23 391
  5.2 Ostatní závazky 122 598 −6 769
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 295 974 −9 597
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 6 027 934
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 133 942
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 11 133 942
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 510 0
10 Ostatní závazky 254 725 920
11 Účty přecenění 376 057 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 104 239 −34
Pasiva celkem 4 708 899 2 951