Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

25.1.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 389 768 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 327 938 334
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 76 983 79
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 250 955 256
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 780 1 951
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 011 926
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 011 926
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 730 450 243
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 6 576 269
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 723 837 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 37 −26
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 38 549 3 599
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 899 124 1 094
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 651 869 679
  7.2 Muut arvopaperit 247 255 416
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 947 0
9 Muut saamiset 259 331 −5 196
Vastaavaa yhteensä 4 708 899 2 951
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 206 368 −3 500
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 985 093 −3 191
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 344 795 −5 613
  2.2 Talletusmahdollisuus 640 205 2 429
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 92 −8
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 8 444 −144
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 404 330 16 621
  5.1 Julkisyhteisöt 281 733 23 391
  5.2 Muut 122 598 −6 769
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 295 974 −9 597
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 6 027 934
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 133 942
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 133 942
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 510 0
10 Muut velat 254 725 920
11 Arvonmuutostilit 376 057 0
12 Pääoma ja rahastot 104 239 −34
Vastattavaa yhteensä 4 708 899 2 951