Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása

2019. január 25.
Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 389 768 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 327 938 334
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 76 983 79
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 250 955 256
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 20 780 1 951
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 19 011 926
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 19 011 926
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 730 450 243
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 6 576 269
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 723 837 0
  5.3 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 37 −26
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 38 549 3 599
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 899 124 1 094
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapírok 2 651 869 679
  7.2 Egyéb értékpapír 247 255 416
8 Euróban denominált államadósság 23 947 0
9 Egyéb eszközök 259 331 −5 196
Eszközök összesen 4 708 899 2 951
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 206 368 −3 500
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 985 093 −3 191
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 344 795 −5 613
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 640 205 2 429
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 92 −8
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 8 444 −144
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 404 330 16 621
  5.1 Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek 281 733 23 391
  5.2 Egyéb kötelezettségek 122 598 −6 769
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 295 974 −9 597
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 6 027 934
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 11 133 942
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 11 133 942
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 510 0
10 Egyéb források 254 725 920
11 Átértékelési számlák 376 057 0
12 Saját tőke 104 239 −34
Források összesen 4 708 899 2 951