Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

7. prosinca 2018.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 355 455 −1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 326 108 1 392
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 74 874 −23
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 251 234 1 415
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 17 163 −542
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 22 167 16
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 22 167 16
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 733 315 −153
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 6 599 63
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 726 676 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 40 −216
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 24 995 −997
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 899 077 6 250
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 650 757 6 992
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 248 320 −742
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 954 −483
9 Ostala imovina 260 751 −2 797
Ukupno imovina 4 662 985 2 686
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 209 569 6 292
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 029 865 22 350
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 375 461 22 942
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 654 218 −606
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 185 14
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 9 633 2 638
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 348 194 −27 120
  5.1 Opća država 216 676 −28 803
  5.2 Ostale obveze 131 518 1 682
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 301 177 2 197
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 549 −495
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 167 308
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 167 308
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 036 0
10 Ostale obveze 246 112 −3 483
11 Računi revalorizacije 342 276 0
12 Kapital i pričuve 104 406 1
Ukupno obveze 4 662 985 2 686