Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

7. detsember 2018
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 355 455 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 326 108 1 392
  2.1 Nõuded IMFi vastu 74 874 −23
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 251 234 1 415
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 17 163 −542
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 22 167 16
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 167 16
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 733 315 −153
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 6 599 63
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 726 676 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 40 −216
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 24 995 −997
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 899 077 6 250
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 650 757 6 992
  7.2 Muud väärtpaberid 248 320 −742
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 954 −483
9 Muud varad 260 751 −2 797
Varad kokku 4 662 985 2 686
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 209 569 6 292
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 029 865 22 350
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 375 461 22 942
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 654 218 −606
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 185 14
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 633 2 638
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 348 194 −27 120
  5.1 Valitsussektor 216 676 −28 803
  5.2 Muud kohustused 131 518 1 682
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 301 177 2 197
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 549 −495
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 167 308
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 167 308
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 036 0
10 Muud kohustused 246 112 −3 483
11 Ümberhindluskontod 342 276 0
12 Kapital ja reservid 104 406 1
Kohustused kokku 4 662 985 2 686