Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

7.12.2018
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 355 455 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 326 108 1 392
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 74 874 −23
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 251 234 1 415
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 17 163 −542
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 167 16
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 167 16
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 733 315 −153
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 6 599 63
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 726 676 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 40 −216
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 24 995 −997
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 899 077 6 250
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 650 757 6 992
  7.2 Muut arvopaperit 248 320 −742
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 954 −483
9 Muut saamiset 260 751 −2 797
Vastaavaa yhteensä 4 662 985 2 686
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 209 569 6 292
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 029 865 22 350
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 375 461 22 942
  2.2 Talletusmahdollisuus 654 218 −606
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 185 14
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 9 633 2 638
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 348 194 −27 120
  5.1 Julkisyhteisöt 216 676 −28 803
  5.2 Muut 131 518 1 682
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 301 177 2 197
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 549 −495
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 167 308
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 167 308
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 036 0
10 Muut velat 246 112 −3 483
11 Arvonmuutostilit 342 276 0
12 Pääoma ja rahastot 104 406 1
Vastattavaa yhteensä 4 662 985 2 686