Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

7 decembrie 2018
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 355 455 −1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 326 108 1 392
  2.1 Creanțe asupra FMI 74 874 −23
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 251 234 1 415
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 17 163 −542
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 22 167 16
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 22 167 16
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 733 315 −153
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 6 599 63
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 726 676 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 40 −216
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 24 995 −997
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 899 077 6 250
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 650 757 6 992
  7.2 Alte titluri de valoare 248 320 −742
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 954 −483
9 Alte active 260 751 −2 797
Total active 4 662 985 2 686
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 209 569 6 292
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 029 865 22 350
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 375 461 22 942
  2.2 Facilitatea de depozit 654 218 −606
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 185 14
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 9 633 2 638
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 348 194 −27 120
  5.1 Administrație publică 216 676 −28 803
  5.2 Alte pasive 131 518 1 682
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 301 177 2 197
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 4 549 −495
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 11 167 308
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 11 167 308
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 036 0
10 Alte pasive 246 112 −3 483
11 Conturi de reevaluare 342 276 0
12 Capital și rezerve 104 406 1
Total pasive 4 662 985 2 686