Menu

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

7 ta' Diċembru 2018
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 355,455 −1
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 326,108 1,392
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 74,874 −23
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 251,234 1,415
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 17,163 −542
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 22,167 16
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 22,167 16
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 733,315 −153
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 6,599 63
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 726,676 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 40 −216
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 24,995 −997
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,899,077 6,250
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,650,757 6,992
  7.2 Titoli oħra 248,320 −742
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,954 −483
9 Assi oħra 260,751 −2,797
Attiv totali 4,662,985 2,686
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,209,569 6,292
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 2,029,865 22,350
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,375,461 22,942
  2.2 Faċilità tad-depożitu 654,218 −606
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 185 14
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 9,633 2,638
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 348,194 −27,120
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 216,676 −28,803
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 131,518 1,682
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 301,177 2,197
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 4,549 −495
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 11,167 308
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 11,167 308
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 56,036 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 246,112 −3,483
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 342,276 0
12 Kapital u riżervi 104,406 1
Passiv totali 4,662,985 2,686