Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

2. studenog 2018.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 355 454 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 318 742 77
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 74 876 1 083
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 243 865 −1 006
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 20 227 817
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 19 105 −391
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 105 −391
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 734 316 894
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 8 007 324
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 726 183 693
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 125 −123
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 26 913 −3 848
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 878 662 −1 091
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 629 858 −105
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 248 804 −986
8 Dug opće države nominiran u eurima 24 438 0
9 Ostala imovina 244 307 913
Ukupno imovina 4 622 163 −2 629
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 200 661 5 259
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 050 681 53 588
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 433 020 27 558
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 617 415 25 890
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 245 140
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 4 821 −1 516
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 342 604 −70 204
  5.1 Opća država 217 907 −70 333
  5.2 Ostale obveze 124 697 129
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 269 634 6 199
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 179 −285
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 994 −87
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 9 994 −87
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 036 0
10 Ostale obveze 235 858 4 417
11 Računi revalorizacije 342 276 0
12 Kapital i pričuve 104 419 0
Ukupno obveze 4 622 163 −2 629