Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

2 noiembrie 2018
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 355 454 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 318 742 77
  2.1 Creanțe asupra FMI 74 876 1 083
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 243 865 −1 006
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 20 227 817
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 19 105 −391
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 19 105 −391
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 734 316 894
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 8 007 324
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 726 183 693
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 125 −123
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 26 913 −3 848
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 878 662 −1 091
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 629 858 −105
  7.2 Alte titluri de valoare 248 804 −986
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 24 438 0
9 Alte active 244 307 913
Total active 4 622 163 −2 629
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 200 661 5 259
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 050 681 53 588
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 433 020 27 558
  2.2 Facilitatea de depozit 617 415 25 890
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 245 140
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 4 821 −1 516
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 342 604 −70 204
  5.1 Administrație publică 217 907 −70 333
  5.2 Alte pasive 124 697 129
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 269 634 6 199
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 5 179 −285
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 9 994 −87
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 9 994 −87
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 036 0
10 Alte pasive 235 858 4 417
11 Conturi de reevaluare 342 276 0
12 Capital și rezerve 104 419 0
Total pasive 4 622 163 −2 629