Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

2 ta' Novembru 2018
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 355,454 0
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 318,742 77
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 74,876 1,083
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 243,865 −1,006
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 20,227 817
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 19,105 −391
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 19,105 −391
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 734,316 894
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 8,007 324
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 726,183 693
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 125 −123
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 26,913 −3,848
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,878,662 −1,091
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,629,858 −105
  7.2 Titoli oħra 248,804 −986
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 24,438 0
9 Assi oħra 244,307 913
Attiv totali 4,622,163 −2,629
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,200,661 5,259
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 2,050,681 53,588
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,433,020 27,558
  2.2 Faċilità tad-depożitu 617,415 25,890
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 245 140
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 4,821 −1,516
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 342,604 −70,204
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 217,907 −70,333
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 124,697 129
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 269,634 6,199
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 5,179 −285
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 9,994 −87
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 9,994 −87
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 56,036 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 235,858 4,417
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 342,276 0
12 Kapital u riżervi 104,419 0
Passiv totali 4,622,163 −2,629