Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2018 11 02
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 355 454 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 318 742 77
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 876 1 083
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 243 865 −1 006
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 227 817
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 105 −391
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 105 −391
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 734 316 894
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 8 007 324
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 726 183 693
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 125 −123
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 26 913 −3 848
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 878 662 −1 091
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 629 858 −105
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 248 804 −986
8 Valdžios skola eurais 24 438 0
9 Kitas turtas 244 307 913
Visas turtas 4 622 163 −2 629
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 200 661 5 259
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 050 681 53 588
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 433 020 27 558
  2.2 Indėlių galimybė 617 415 25 890
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 245 140
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 821 −1 516
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 342 604 −70 204
  5.1 Valdžiai 217 907 −70 333
  5.2 Kiti įsipareigojimai 124 697 129
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 269 634 6 199
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 179 −285
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 994 −87
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 994 −87
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 036 0
10 Kiti įsipareigojimai 235 858 4 417
11 Perkainojimo sąskaitos 342 276 0
12 Kapitalas ir rezervai 104 419 0
Visi įsipareigojimai 4 622 163 −2 629