Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

2.11.2018
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 355 454 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 318 742 77
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 74 876 1 083
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 243 865 −1 006
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 227 817
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 105 −391
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 105 −391
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 734 316 894
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 8 007 324
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 726 183 693
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 125 −123
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 26 913 −3 848
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 878 662 −1 091
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 629 858 −105
  7.2 Muut arvopaperit 248 804 −986
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 24 438 0
9 Muut saamiset 244 307 913
Vastaavaa yhteensä 4 622 163 −2 629
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 200 661 5 259
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 050 681 53 588
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 433 020 27 558
  2.2 Talletusmahdollisuus 617 415 25 890
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 245 140
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 821 −1 516
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 342 604 −70 204
  5.1 Julkisyhteisöt 217 907 −70 333
  5.2 Muut 124 697 129
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 269 634 6 199
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 179 −285
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 994 −87
  8.1 Talletukset ja muut velat 9 994 −87
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 036 0
10 Muut velat 235 858 4 417
11 Arvonmuutostilit 342 276 0
12 Pääoma ja rahastot 104 419 0
Vastattavaa yhteensä 4 622 163 −2 629