Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

2. november 2018
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 355 454 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 318 742 77
  2.1 Nõuded IMFi vastu 74 876 1 083
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 243 865 −1 006
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 20 227 817
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 105 −391
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 105 −391
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 734 316 894
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 8 007 324
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 726 183 693
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 125 −123
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 26 913 −3 848
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 878 662 −1 091
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 629 858 −105
  7.2 Muud väärtpaberid 248 804 −986
8 Valitsussektori võlg eurodes 24 438 0
9 Muud varad 244 307 913
Varad kokku 4 622 163 −2 629
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 200 661 5 259
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 050 681 53 588
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 433 020 27 558
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 617 415 25 890
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 245 140
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 821 −1 516
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 342 604 −70 204
  5.1 Valitsussektor 217 907 −70 333
  5.2 Muud kohustused 124 697 129
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 269 634 6 199
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 179 −285
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 994 −87
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 994 −87
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 036 0
10 Muud kohustused 235 858 4 417
11 Ümberhindluskontod 342 276 0
12 Kapital ja reservid 104 419 0
Kohustused kokku 4 622 163 −2 629