Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 12. lipnja 2015.

16. lipnja 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 12. lipnja 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 2,4 mlrd. EUR na 274,1 mlrd. EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidjeti dolje).

Operacije likvidnosti u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
11. lipnja 2015.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 113 milijuna USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,7 mlrd. EUR na 374,7 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,9 mlrd. EUR na 1.034,1 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 9,9 mlrd. EUR na 72,9 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 3,1 mlrd. EUR na 389 mlrd. EUR. U srijedu, 10. lipnja 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 92,5 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 90,4 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (približno isto kao prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 96,7 mlrd. EUR (u odnosu na 102,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 13,3 mlrd. EUR na 442,2 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 12. lipnja 2015. Razlika u odnosu na 5. lipnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 5. lipnja 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 24,8 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 11,0 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 89,9 mlrd. EUR +2,6 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 8,2 mlrd. EUR +0,7 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 170,2 mlrd. EUR +10,6 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 138,1 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 31,3 mlrd. EUR na 354,1 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 383 966 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 303 817 1 291
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 82 325 34
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 221 492 1 258
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 40 790 1 218
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 22 085 562
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 22 085 562
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 485 819 −2 170
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 90 393 −2 126
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 395 367 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 59 −44
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 133 157 −1 904
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 816 872 14 060
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 442 214 13 333
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 374 658 727
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 742 0
9 Ostala imovina 229 849 714
Ukupno imovina 2 442 098 13 772
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 034 145 −898
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 450 864 26 018
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 354 080 31 305
  2.2 Novčani depoziti 96 672 −5 393
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 112 107
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 575 252
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 135 441 −10 687
  5.1 Opća država 72 932 −9 919
  5.2 Ostale obveze 62 509 −768
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 28 766 −1 880
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 513 371
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 7 339 −245
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 339 −245
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 60 656 0
10 Ostale obveze 216 729 840
11 Računi revalorizacije 403 298 0
12 Kapital i pričuve 96 773 0
Ukupno obveze 2 442 098 13 772
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije