Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. június 12.

2015. június 16.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. június 12-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 2,4 milliárd euróval 274,1 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. június 11.  7 napos, USD alapú likviditásnyújtó penziós ügylet - 113 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,7 milliárd euróval, 374,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,9 milliárd euróval, 1034,1 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 9,9 milliárd euróval csökkent, 72,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 3,1 milliárd euróval, 389 milliárd euróra emelkedett. 2015. június 10-én, szerdán lejárt egy 92,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 90,4 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (amely hozzávetőleg megegyezett a múlt hetivel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 96,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 102,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 13,3 milliárd euróval 442,2 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. június 12-én Különbség 2015. június 5-éhez képest – vétel Különbség 2015. június 5-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 24,8 milliárd EUR - - 0,3 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 11,0 milliárd EUR - - 0,3 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 89,9 milliárd EUR + 2,6 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 8,2 milliárd EUR + 0,7 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 170,2 milliárd EUR +10,6 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 138,1 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 31,3 milliárd euróval, 354,1 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 383 966 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 303 817 1 291
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 82 325 34
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 221 492 1 258
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 40 790 1 218
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 22 085 562
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 22 085 562
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 485 819 −2 170
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 90 393 −2 126
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 395 367 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 59 −44
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 133 157 −1 904
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 816 872 14 060
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 442 214 13 333
  7.2 Egyéb értékpapírok 374 658 727
8 Euróban denominált államadósság 25 742 0
9 Egyéb eszközök 229 849 714
Eszközök összesen 2 442 098 13 772
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 034 145 −898
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 450 864 26 018
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 354 080 31 305
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 96 672 −5 393
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 112 107
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 575 252
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 135 441 −10 687
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 72 932 −9 919
  5.2 Egyéb kötelezettségek 62 509 −768
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 28 766 −1 880
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 513 371
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 339 −245
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 339 −245
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 60 656 0
10 Egyéb kötelezettségek 216 729 840
11 Átértékelési számlák 403 298 0
12 Saját tőke 96 773 0
Források összesen 2 442 098 13 772
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok