Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 12 iunie 2015

16 iunie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 12 iunie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o creștere de 2,4 miliarde EUR, până la 274,1 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu, precum și a operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
11 iunie 2015 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile - 113 milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,7 miliarde EUR, până la 374,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au scăzut cu 0,9 miliarde EUR, până la 1 034,1 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 9,9 miliarde EUR, până la 72,9 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 3,1 miliarde EUR, până la 389 de miliarde EUR. Miercuri, 10 iunie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 92,5 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 90,4 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 96,7 miliarde EUR (față de 102,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 13,3 miliarde EUR, până la 442,2 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 12 iunie 2015 Modificări față de 5 iunie 2015 – achiziții Modificări față de 5 iunie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 24,8 miliarde EUR - -0,3 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 11,0 miliarde EUR - -0,3 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 89,9 miliarde EUR +2,6 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 8,2 miliarde EUR +0,7 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 170,2 miliarde EUR +10,6 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 138,1 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 31,3 miliarde EUR, până la 354,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 383 966 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 303 817 1 291
  2.1 Creanţe asupra FMI 82 325 34
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 221 492 1 258
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 40 790 1 218
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 22 085 562
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 22 085 562
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 485 819 −2 170
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 90 393 −2 126
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 395 367 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 59 −44
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 133 157 −1 904
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 816 872 14 060
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 442 214 13 333
  7.2 Alte titluri 374 658 727
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 742 0
9 Alte active 229 849 714
Total active 2 442 098 13 772
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 034 145 −898
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 450 864 26 018
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 354 080 31 305
  2.2 Facilitatea de depozit 96 672 −5 393
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 112 107
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 575 252
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 135 441 −10 687
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 72 932 −9 919
  5.2 Alte angajamente 62 509 −768
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 28 766 −1 880
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 513 371
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 339 −245
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 339 −245
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 60 656 0
10 Alte pasive 216 729 840
11 Conturi de reevaluare 403 298 0
12 Capital şi rezerve 96 773 0
Total pasive 2 442 098 13 772

Contacte media